Sierpniowe nowości w Karcie Dużej Rodziny

Sierpniowe nowości w Karcie Dużej Rodziny

13

po raz kolejny okazuje się szczęśliwa. W tym dniu sierpnia właśnie nasz młody minister podpisał umowę partnerską z 10 nowymi firmami Karty Dużej Rodziny. Dzięki temu możemy rzeczywiście obniżyć nasze koszty. Poniżej zamieszczam wykaz nowych partnerów wraz z korzyściami, które nam przekazują:

1) ENERGA od 1 października 2015:

a) 15% (słownie: piętnaście procent) rabatu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny od cen energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej przewidzianych w obowiązującym na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej Standardowym Cenniku Energii Elektrycznej dla Konsumentów z gwarantowaną ceną energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej obowiązującą przez okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej, jednak nie później niż do końca 2018 r.
b) Uprawnienia, o których mowa w pkt 1 dotyczą posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy zawrą z Partnerem umowę kompleksową w ramach oferty „Po prostu Rodzina” nie później niż do dnia 31.12.2016 r.
c) Po upływie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia rozpoczęcia przez Partnera realizacji usługi kompleksowej posiadacz Karty Dużej Rodziny będzie rozliczany zgodnie z obowiązującym Cennikiem Energii Elektrycznej dla Konsumentów z uwzględnieniem 15% (słownie: piętnastu procent) rabatu od cen energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej wynikających ze Standardowego Cennika Energii Elektrycznej dla Konsumentów.
d) Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 nie łączą się z innymi rabatami, promocjami lub zniżkami przyznawanymi przez Partnera.

2) ORLEN już od 1 września 2015:

a) Rabat 5 gr przy zakupie 1 litra zwykłego paliwa,
b) Rabat 10 gr przy zakupie 1 litra paliwa VERVA,
c) Rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych z oferty Stop Cafe / Stop Cafe Bistro,
d) Rabat 20% na zakupy w myjni.

Rabaty nie pokrywają się z innymi rabatami i promocjami Partnera.
W przypadku nabycia przez posiadacza Karty uprawnień do więcej niż jednego rabatu w ramach jednych zakupów – posiadacz Karty otrzyma jeden, korzystniejszy dla siebie (wyższy) rabat zgodnie z zasadą większej korzyści dla klienta.

3) DEUTSCHE BANK już od teraz:

a) KREDYT MIESZKANIOWY: Kredyt Mieszkaniowy, Kredyt Mieszkaniowy z Programem „Mieszkanie dla Młodych”, Kredyt Mieszkaniowy z Dotacją NFOŚiGW.
Promocja polega na zniesieniu opłaty za inspekcję dla standardowych nieruchomości przed udzieleniem kredytu zgodnie z Regulaminem „Specjalnych warunków dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 0 złotych za inspekcję nieruchomości”. Promocja trwa do 31.12.2015 roku. Dodatkowo posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługiwać będzie obniżka marży o 0,1 p. p. względem standardowej oferty Banku.
b) KREDYT GOTÓWKOWY: db Kredyt Gotówkowy, db Kredyt Konsolidacyjny.
Promocja polega na przyznaniu posiadaczowi Karty Dużej Rodziny specjalnego oprocentowania nominalnego w wysokości 7,99% oraz braku prowizji (opłata przygotowawcza standardowo 1.200 PLN).
c) KARTA KREDYTOWA: Karta Kredytowa IQ World MasterCard, Karta Kredytowa Deutsche Bank Silver, Karta Kredytowa Deutsche Bank Premium Club Silver, Karta Kredytowa Deutsche Bank Gold, Karta Kredytowa Deutsche Bank Premium Club Gold, Karta Kredytowa Deutsche Bank Platinum.
Oferta specjalna polega na zniesieniu opłaty za wydanie karty oraz opłat rocznych przez pierwsze 3 lata użytkowania karty kredytowej.
d) LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU: DB START, DB KONTO, DB OPEN, DB FOKUS, DB KONESER, DB NET, DB LIFE, Pakiet INWESTOR, Pakiet STATUS, DB INVEST, DB ELITE.
Oferta specjalna polega na zniesieniu prowizji za udzielenie, podwyższenie i odnowienie limitu w okresie 3 lat od przyznania limitu.

Szczególne uprawnienia, o których mowa w pkt 1-4 powyżej nie łączą się z innymi: promocjami, rabatami i zniżkami Partnera.

4) LINK4 od 14 września 2015

a) 5 % zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na zakup: ubezpieczenia komunikacyjnego OC i Pakietu OC+AC.
b) 50 % zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego NNW.
c) 30 % zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na zakup ubezpieczenia mieszkaniowego OC.
d) 10 % zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na zakup ubezpieczenia mieszkania/domu (w tym Assistance).
e) 15 % zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na zakup ubezpieczeń turystycznych.
f) Zniżki, o których mowa w ust. 1-5 łączą się z innymi rabatami/zniżkami/promocjami dostępnymi u Partnera.

Zakupu ubezpieczeń ze zniżką dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny można dokonać poprzez:
1. Stronę internetową LINK4 www.link4.pl,
2. Infolinię LINK4,
3. Agentów ubezpieczeniowych i partnerów współpracujących z LINK4.

5) PARTNER AGD-RTV od teraz:

a) 5% zniżki na zakupy w sklepach Partner AGD RTV.
b) Zniżka, o której mowa w pkt a nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i zniżkami Partnera.

6) T-MOBILE już obowiązuje:

a) 20% rabatu dla posiadacza Karty Dużej Rodziny przyznawanego na cały okres umowy zawartej między Partnerem, a posiadaczem Karty Dużej Rodziny (zwanej dalej „Umową”) o której mowa w pkt 2 i naliczanego co miesiąc od opłaty miesięcznej (abonamentu).
b) Rabat przyznawany jest na każdą Umowę Abonamentową (Telefon komórkowy i/lub Internet i/lub Telefon domowy. Uprawnienie do otrzymania rabatu obejmuje wyłącznie Umowy zawarte po 13 sierpnia 2015 r.
c) Rabat przyznawany jest zarówno dla ofert tylko z kartą SIM oraz dla ofert z urządzeniem.
d) Rabat przyznawany jest przy transakcjach zawieranych w sklepach stacjonarnych (Sklepy własne oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży).
e) Rabat nie jest przyznawany przy zawieraniu Umów w ramach: ofert specjalnych, ofert dedykowanych dla danego segmentu klienta, ofert czasowych, ofert dostępnych na www.t-mobile.pl.

7) NUTRICIA POLSKA od 2 listopada 2015:

a) 5% rabatu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na zakup produktów: Bobovita, Bebiko, Bebilon dostępnych w sklepie internetowym www.mamyzakupy.pl. („Rabat”), z zastrzeżeniem pkt 2-3 poniżej.
b) Rabatem nie jest objęty zakup w sklepie internetowym www.mamyzakupy.pl. mleka początkowego.
c) Rabat w wysokości 5% przysługuje, o ile posiadacz Karty Dużej Rodziny zakupi w sklepie mamyzakupy.pl w danym miesiącu kalendarzowym produkty: Bobovita, Bebiko, Bebilon do maksymalnej kwoty 400 zł. Zakup produktów powyżej kwoty 400 zł w danym miesiącu nie jest objęty Rabatem.
d) Rabat nie łączy się z innymi: rabatami, promocjami i ofertami Partnera.

8) HURTOWNIA INTERNETOWA TakTuTanio.pl już funkcjonuje:

a) Rabat 20 % od aktualnej ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym www.taktutanio.pl
b) Rabat łączy się z innymi: zniżkami, rabatami i promocjami Partnera.

9) KOLEJE WIELKOPOLSKIE także już działają:

1) Posiadacz Karty Dużej Rodziny uprawniony jest do nabycia Karty Wielkopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej.
Uprawnienie, o których mowa w pkt 1 nie łączy się z innymi: przecenami, rabatami, promocjami i zniżkami Partnera.

Szczególne uprawnienie jest dostępne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny we wszystkich kasach własnych i agencyjnych Partnera oraz w kasach innych przewoźników kolejowych tj. Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Intercity S.A. Koleje Mazowieckie KM Sp. z o.o.

10) TEATR POWSZECHNY także zniżka funkcjonuje już od 13.08:

a) Wstęp dla osób dorosłych posiadających Kartę Dużej Rodziny w cenie biletu ulgowego.
b) Dzieci i młodzież ucząca się ( do ukończenia 26 roku życia) posiadający Kartę Dużej Rodziny uprawnieni są do nabycia biletu w cenie 25 zł.
c) Uprawnienia, o których mowa w pkt a i b nie łączą się z innymi: rabatami, promocjami, zniżkami Partnera.