Karta Dużej Rodziny od 4 stycznia 2016 roku

Karta Dużej Rodziny od 4 stycznia 2016 roku

Karta Dużej Rodziny daje nam nowe możliwości już od czwartego stycznia,

zgodnie z wchodzącą w życie nową ustawą, wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny mają prawo do skorzystania z darmowych porad prawnych. Karta Dużej Rodziny daje Wam aż 1524 takie miejsca w całej Polsce. W każdym powiecie takich miejsc ma być minimum 2, działające 5 dni w tygodniu po co najmniej 4 godziny dziennie. Oczywiście nie tylko My możemy korzystać z takiej pomocy. W świetle nowych przepisów

dotyczy to także:

– młodzieży do 26. roku życia,
– seniorów po ukończeniu 65 lat,
– osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– kombatantów,
– weteranów,
– zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

„Prawo dla każdego” obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
– pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym;
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

A na jakie tematy

możesz porozmawiać z prawnikami?

– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– prawa karnego,
– prawa administracyjnego,
– prawa ubezpieczeń społecznych,
– prawa rodzinnego,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast

nikt nie udzieli Ci pomocy prawnej, jeśli będzie to dotyczyło:

– prawa podatkowego związanych prowadzenia działalności gospodarczej;
– prawa celnego;
– prawa dewizowego;
– prawa handlowego;
– rzeczy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Niestety na stronie ministerialnej, uruchomionej jeszcze przez poprzedni rząd, do tej pory nie ma spisu wszystkich 1524 miejsc. Jeśli tylko się pojawią, na pewno dam Wam znać. Możecie oczywiście sprawdzać samodzielnie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

A poniżej cztery powiaty

dające możliwości skorzystania z nowych darmowych porad prawnych:

1) Lublin:

Tu uzyskasz poradę:
• Leszczyńskiego 23, pok. 205, godz. 16 – 20 • szkoła przy Jagiełły 11, sala 27, godz. 16 – 20 • szkoły przy Tumidajskiego 6a, parter, godz. 16 – 20 • szkoły kolejowe, Zemborzycka 82, sala 13, godz. 16 – 20 • gimnazjum przy Kunickiego, sala 25, godz. 16 – 20 • szkoły przy Sławinkowskiej, sala 70, godz. 16 – 20 • szkoła przy Śliwińskiego 5, sala 119, godz. 15.30 – 19.30 • Leszczyńskiego 23, pok. 205, godz. 8 – 12 • szkoły przy ul. Roztocze 14, sala 6, godz. 16 – 20 • gimnazjum przy Maszynowej 2, sala 205, godz. 10 – 14 • szkoła przy Tetmajera 2, sala 4, godz. 16 – 20 • gimnazjum przy Lipowej 25, sala 8, godz. 16 – 20 • szkoła przy Radości 12, sala konferencyjna, godz. 16 – 20 • szkoły przy Radzyńskiej 5, sala E8, godz. 16 – 20.
Tu zarezerwujesz termin
• Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), ul. Wieniawska 14, tel. 81 466 10 02 • BOM, ul. Filaretów 44, tel. 81 466 10 10 • BOM, ul. Szaserów 13/15, tel. 81 466 10 44 • BOM, ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 10 70 • BOM, ul. Jagiełły 10, tel. 81 466 10 84 • BOM, ul. Pocztowa 1, tel. 81 466 10 83 • BOM, ul. Żywnego 8, tel. 81 466 10 81 •BOM, pl. Łokietka 1, tel. 81 466 10 50.

2) Kielce:

Urząd Miasta Kielce pl. Rynek 1
25 – 303 Kielce poniedziałek – czwartek: 8:30 – 16:30 piątek: 7:30 – 15:30

Urząd Miasta Kielce ul. Strycharska 6
25 – 659 Kielce poniedziałek – czwartek: 8:30 – 16:30 piątek: 7:30 – 15:30

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową Urząd Miasta Kielce
ul. Młoda 28 25 – 619 Kielce poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Miodowa 7 25 –553 Kielce poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00

3) Powiat Kolbuszowski i Strzyżewski:

Tutaj uruchomione zostaną trzy punkty: w budynku starostwa, Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej. Z kolei w powiecie strzyżowskim powstaną dwa punkty. Zarząd powiatu zdecydował, że jeden z nich na stałe mieścić się będzie w siedzibie starostwa, drugi zaś – mobilny – będzie zorganizowany we wszystkich gminach powiatu.

Jeżeli sprawdzicie jakość obsługi, jakość porad oraz odnajdziecie miejsca porad prawnych darmowych, to dajcie nam znać. Dzięki 🙂