Dla kogo skierowana jest Karta Dużej Rodziny?

Dla kogo skierowana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny

przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci (z czego dzieciaki do ukończenia 18 lat lub zakończenia edukacji, ale nie później niż do 25 roku życia), niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice (lub małżonek rodzica) mogą korzystać z karty dożywotnio – wspaniale, prawda?

Pod hasłem rodzice

rozumie się także osoby prowadzące rodzinny dom dziecka i rodziców zastępczych. Dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Jeżeli będą chciały mieć kiedyś jeszcze taką kartę, no to muszą się postarać ;). Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pozostawia dziecku kartę dożywotnio.

Ten ładny,

niebieski plastik przeznaczony jest dla obywateli Polski, mających miejsce zamieszkania w naszym kraju oraz dla cudzoziemców, którzy posiadają prawo pobytu stałego lub czasowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.